Terapi

red_dot   Den kognitive model

Kognitiv model              

Modellen illustrer fire centrale aspekter af livsoplevelsen, og hvorledes disse er indbyrdes forbundne. Hver del påvirker de andre. Ved fx stress og depressive tilstande er humøret typisk lavt. Derved bliver tankerne destruktive og dystre og adfærden ofte tilbagetrukket. Fysisk kan der opstå symptomer på smerte og ubehag. Det er forskelligt fra individ til individ hvilke forandringer man først lægger mærke til.

Hvor mange psykologsamtaler skal der til?
Det er ikke muligt at sige præcist, hvor mange samtaler der er nødvendige. Sædvanligvis vil der være tale om et sted mellem 4 og 7 samtaler fordelt over 3 – 4 måneder.

Før behandling
Gør dig nogle grundige overvejelser over, hvad du gerne vil opnå med behandlingen. Hvad vil du gerne have, der skal blive anderledes ved afslutning af behandlingen? Tænk specielt på ændringer i forhold til arbejdssituation, uddannelse, familie og venner. Tænk på symptomer, der generer dig eller som gør, at du undgår bestemte situationer. En god ide kan være at skrive det hele ned i form af stikord på en liste – en problemliste. Husk at medbringe denne problemliste til den første samtale.

Den første samtaleLokale
I løbet af den første samtale spørger jeg ind til problemerne. Jeg vil på baggrund heraf forslå et muligt behandlingsforløb hos mig eller henvise til anden relevant behandling.

Efterfølgende samtaler
Vi udarbejder i fællesskab en problemliste, hvis du ikke allerede har lavet en. På baggrund af denne liste får vi dannet os et overblik over hvilke problemer du oplever som de største for dig og hvilke du er mest motiveret for at arbejde med. Når vi har fået identificeret hvad det er for nogle situationer/følelser du har svært ved at håndtere, begynder det fælles arbejde med:

  1. Finde nye problemløsningsstrategier, som giver et andet og bedre resultat for dig og dine omgivelser.
  2. Dernæst er det centralt at vi undersøger om de tanker du gør dig i de vanskelige situationer er sande. En del mennesker får nemt katastrofetanker og oplever dermed at ”ryge ind i ofte gentagne onde cirkler”. Det er muligt at arbejde med disse tanker og ved vedholdende træning kan man lære at slippe ud af den ”onde tanke cirkel”.

Mellem samtalerne aftaler vi mindre træningsopgaver frem til næste gang vi mødes. Hjemmeopgaverne er ofte den mest effektive del af behandlingen. Det er derfor meget vigtigt, at du er motiveret for at arbejde med opgaverne mellem de enkelte samtaler.

Bliver man registreret?
Som psykolog har jeg tavshedspligt. Jeg fører journal, med korte notater om den enkelte samtale. Der videregives kun oplysninger til andre instanser, såfremt man selv ønsker det og har skrevet under på en erklæring.

Pris
Taksten pr. psykologtime er kr. 1100.00
Afbud senest kl. 16.00 dagen i forvejen. I modsat fald betales fuld pris.

Betalingsmåder

  • For klienter der får psykologtimerne betalt via arbejdsplads eller forsikring faktureres der løbende.
  • Ved private betales kontant efter hver psykologtime.