Home

Frilund Erhvervspsykologi har som erklæret mål at fungere som en effektiv katalysator, der muliggør at virksomhedens menneskelige og organisatoriske ressourcer integreres og udvikles med respekt for virksomhedens unikke kontekst og forretningsmæssige mål. Herved skabes der en autentisk og stærkt motiverende sammenhængskraft mellem den måde som virksomheden præsenterer sig på udadtil og det organisatoriske liv som leves i virksomheden.

Frilund Terapi anvender primært Kognitiv Adfærdsterapi & Metakognitiv terapi, som har vist sig at være særlig effektiv i forhold til behandling af ex stress, depression og angst. Der er tale om en kortidsterapi. Dvs. op til max 12 psykologsamtaler af én times varighed.

Læs vores privatlivspolitik.


Samarbejde med:

      


Frilund Erhvervspsykologi & Terapi
Østergade 3, 1. sal · 6400 Sønderborg
Tlf. 20 23 56 20 · info@torbenfrilund.dk